POMORZANIE - by

Temat: Czego uczy sie dziecko w szkole/przedszkolu
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I ODDZIALOW PRZEDSZKOLNYCH
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=1924Temat: ZERÓWKA w przedszkolu
...przedszkolnego do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. źródło: Warunki i tryb dopuszczania do użytku w danej szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania przez dyrektora szkoły strona MEN na podstawie Rozporządzenia w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=190890


Temat: Dzieciaczki ~Wiosna - Lato 2006~ cz. II
...drzemkę.Nie marudzi w ciągu dnia a wieczorem ładnie zasypia. Kurcze wczoraj slicznie u nas słonko świeciło,umyłam okna a tu dziś leje deszcz :(co za pogoda.Chyba po południu wybiore się do teściów bo zanudzę sie w domu Magdawikp znalazłam to dla Ciebie "Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty" Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. W oparciu o zapis art6.1. dziecko ma prawo do bezpłatnego pobytu w przedszkolu w ramach realizacji tzw. podstawy programowej. Taki zapis musi się znaleźć również w statucie każdego przedszkola publicznego.
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=265471


Temat: NOWE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE
...przedszkole jest dwujęzyczne i Młodzi Odkrywcy odkrywają tutaj język angielski w sposób intuicyjny, przez obcowanie z nim w codziennych sytuacjach przedszkolnych. Również wybrane zajęcia będą prowadzone równolegle lub na przemian w języku polskim i angielskim. Dwujęzyczne napisy, gry i zabawy,piosenki,wierszyki, książki i pomoce dydaktyczne wspomagać będą dzieci w nauce języka angielskiego. W przedszkolu realizowane są: * Podstawa programowa wychowania przedszkolnego MEN * Elementy brytyjskiego programu „Early Years Foundation Stage” * Elementy amerykańskiego programu “High/Scope Approach in Educating Young Children” * Programy autorskie nauczycieli * Zajęcia w języku polskim i angielskim * Zajęcia z logopedą * Zajęcia muzyczno-rytmiczne Więcej informacji mogą państwo znaleźć na stronie:...
Źródło: forum-bedzin.pl/viewtopic.php?t=756


Temat: Komentarze do budowy aps33+2g
...ferie zimowe i letnie, a w konsekwencji zalicza się je do tzw. placówek nieferyjnych. Tę samą zasadę należy stosować do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Zastosowanie w tym oddziale organizacji pracy analogicznej do tej, jaka obowiązuje w szkole podstawowej, prowadziłoby do pogorszenia warunków kształcenia, wychowania i opieki w porównaniu z oddziałami działającymi w przedszkolach oraz skrócenia czasu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=95159


Temat: dopadlo nas -czyli to co najwazniejsze w przedszkolu :-/
...wybierając przedszkole niepubliczne muszą pamiętać, że wysokie czesne wcale nie gwarntuje automatycznie wysokiego poziomu nauczania i najlepszych metod wychowawczych. Pamiętaj zatem, by sprawdzić: * warunki lokalowe * kwalifikacje zatrudnionej kadry pedagogicznej, * ofertę edukacyjną i wychowawczą przedszkola, * atmosferę w przedszkolu Przedszkola niepubliczne zobowiązane są do: * realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, * organizowania pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na podstawie wybranego programu wychowania przedszkolnego (przedszkole może realizować także program autorski po uzyskaniu pozytywnej opinii mianowanego nauczyciela przedszkola, posiadającego wyższe wykształcenie. Program przygotowany przez...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=70564


Temat: Klasa policyjna
...i ochrony praw, ustawa o Policji, organy ścigania, organy administracji publicznej; Wiedzy o społeczeństwie (obejmującej swym zakresem podstawę programową kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników - wiedza o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym - stanowiącej załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół). taki stan rekrutacji jest na chwilę obecną, ale musisz sobie zdawać sprawę, że jak Ty ukończysz szkołę średnią może diametralnie zmienić się sposób przyjmowania do Policji nowych funkcjonariuszy.Moim zdaniem idź do szkoły gdzie zdobędziesz jakiś zawód który cię interesuje, bo w przypadku gdy z jakiś powodów nie...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=1760


Temat: Koniec nauki w zerówkach
...wobysk W środę byłam na zebraniu i usłyszałam tę rewelację. Produkcja podręczników wstrzymana. Z sal mają zniknąć wszystkie literki, które wiszą na ścianach. Zerówka to teraz zabawa i nic więcej. Podobno to pomysł Minister Edukacji. Wie ktoś coś więcej? Słyszeliście o tym? Ja mam kwit, który dostałam w jednej ze szkół w mojej dzielnicy. Nosi nazwę " Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów szkolnych w szkołąch podstawowych". Sporo tam róznych rzeczy o samoobsłudze, życiu społecznym, wychowaniu przez sztukę, zagadnienia konstrukcyjne, obywatelskie, patriotyczne, liczenie jest, do czytania przygotowanie. Są tam kryteria jakie powinno spełniać dziecko rozpoczynając naukę w pierwszej klasie, w każdym z wymienionych obszarów (15)....
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=181336


Temat: to juz ...
...ma wspolnego z równymi szansami dla pierwszoklasistow 7-latkow w okresie przejsciowym. To wrecz chamskie dyskryminowanie zerowkowiczow z przedszkola i ignorowanie glosu rodzicow. Nie wiem, moze jestem niedoinformowana i jednak od poczatku byla mowa o roznicach w programach zerowki szkolnej i przedszkolnej w okresie przejsciowym? Niezależnie od tego czy zerówka będzie przedszkolna, czy szkolna będzie miała taki sam program - podstawę programową wychowania przedszkolnego dla pięciolatków poreformowych. Inny program będzie miał sześciolatek z zerówki i sześciolatek z pierwszej klasy, co oczywiste. To, że tak będzie było wiadomo od wielu miesięcy, co nie oznacza, że nauczyciel nie ma żadnego pola do manewru, owszem program musi zrealizować, ale jeśli jego grupa będzie wymagać większej ilości wiedzy to może program do niej dostosować. Poza tym w końcu...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=188756


Temat: Przedszkole
...przy tym konieczność przestrzegania zasady indywidualizacji, opierającej się na szacunku wobec nieszablonowości i różnorodności jednostek. Nowa, rozszerzona koncepcja edukacji powinna umożliwić odkrywanie, pobudzanie i wzmocnienie potencjału twórczego, który drzemie w każdym człowieku. (E. Brańska 2000). W oparciu o te zasadnicze założenia opracowany został dokument prawny, zawierający zadania edukacji przedszkolnej. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego jest jedynym powszechnie obowiązującym dokumentem programowym. Wyznacza ona kierunek zmian w zakresie treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania. Składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera podstawowe założenia edukacji przedszkolnej. Druga część przedstawia podstawowe obszary edukacyjne, w których działać będzie dziecko wspierane przez...
Źródło: rodzinko.pl/showthread.php?t=5420


Temat: Posłać dziecko do szkoły...
...mają program wg którego będą dzieci przygotywały do szkoły. Wybrały też odpowiedni podręcznik (kilkuczęściowy), na którym dzieci będą pracowały. O całym zamieszaniu nieuczenia dzieci w przedszkolnych zerówkach usłyszałam dopiero dziś, więc nawet wczoraj nie byłam świadoma o co pytać. Panie mówiły też, że wiele z tego, co dzieci będą przyswajały teraz w zerówce będzie też w pierwszej klasie. Z tego co wiem jest jedna podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach umieszczona na stronie MEN.
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=8271


Temat: Uchwała Rady M. (niezgodna z ustawą?)- opłata za przedszkole
Uchwała Rady M. (niezgodna z ustawą?)- opłata za przedszkole   Witam wszystkich, postaram się niechaotycznie opisać sytuację: Dnia ... Rada Miejska w O. przyjęła uchwałę ... w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę O. W § 2 tej uchwały znajduje się taki oto ciekawy zapis: Opłata za świadczenia przedszkoli wykraczające poza podstawę programową obejmuje: 1. Koszty zatrudnienia wychowawców i opiekunów prowadzących zajęcia w czasie realizowania zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=114473